27 دلو 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

وزارت صحت عامه :هیچ واقعه مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت نشده  است

وزارت صحت عامه :هیچ واقعه مثبت ویروس کرونا در کشور ثبت نشده است

کابل/ 27 دلو/ باختر اخیرا شایعاتی در رسانه های اجتماعی نشر...

رییس جمهور غنی با وزیر خارجه ترکیه دیدار کرد

رییس جمهور غنی با وزیر خارجه ترکیه دیدار کرد

کابل /27 دلو /باختر محمد اشرف غنی رییس جمهوری اسلامی افغانستان،...

حسینه صافی فعالیت های فرهنگی نویسنده و شاعرروشندل کشور را ستود

کابل /27 دلو /باختر حسینه صافی سرپرست وزارت اطلاعات و فرهنگ...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


فرهنگی

کابل باختر/ 16/ اسد

به خاطر تحقق فرمان شماره 45 حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان امروز جلسه ای بریاست مبارزراشدی معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ ، درآن وزارت برگزار شد.

دراین جلسه که به اشتراک مصدق خلیلی معین فرهنگی، عبدالرحیم تیمورنماینده ریاست جمهوری و عده ء از روسای وزارت اطلاعات وفرهنگ برگزارشده بود ، معین نشراتی پیرامون اهمیت نشرات در رشد و بالنده گی فرهنگ ملی تماس گرفته و سقوط و عروج فرهنگ ملی را به کار نهاد های مربوط  نسبت داد.

دراین جلسه معین فرهنگی درمورد کارهای انجام شده درغزنی معلومات داده گفت ، درسال 2013 غزنی به عنوان پايتخت فرهنگ اسلامی از جانب اسیسکو برگزيده شده است.

 اما بازسازی درغزنی برمیگردد به دولت ، سازمان اسیسکو ازما درمورد بازسازی چيزي نخواسته است.

 درجلسه فیصله شد، درروشنایی فرمان رییس جمهور پلان کاری عملی و هماهنگ با نهاد هاي ذيربط درمورد شهر غزنی ، تقویه زبانهای ملی ، لهجه ها ، حفظ آثار و آبدات تاریخی ، اصطلاحات ملی ، حذف اصطلاحات نامانوس ، تحکیم وحدت ملی ، انعکاس فرهنگ کشور ترتیب و مطابق آن عمل گردد.

حامدکرزی رییس جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر دست یابی به موفقیت های بیشتر در عرصه های مختلف ورفع مشکلات موجود و اصلاحات لازم در ارگان ثلاثه دولت فرمانی توشیح کرد که در آن وظایف و مکلفیت هاو رسیده گی به نارسایی ادارات مشخص گردیده است.

کابل باختر16 اسد

امتحان رقابتی نامزدان 21  بست معینیت امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ امروز درمرکز بین المللی مطبوعات برگزارگردید.

به گزارش آژانس باختر، درمراسم ،این امتحان تیمورشاه اسحق زی معین امور جوانان وزارت اطلاعا ت وفرهنگ درمورد نقش اصلاحات دراداره صحبت نموده گفت: این امتحانات بخاطراصلاح اداره برگزارمیگردد، بخاطرکه بزرگترین مشکل درافغانستان نبود یک سیستم قوی واداره سالم میباشد.

وی اضافه کرد که جوانان میتوانند نقش خوبی را درحکومتداری بهتر، به وجود آوردن اداره سالم باظرفیت که توانایی کاررا با اصل شایسته سالاری دارا بوده  وهمچنان درمبارزه علیه فساد اداری، داشته باشند.

اسحق زی ازشفافیت روند امتحان برای اشتراک کننده گان اطمینان داده گفت : یگانه چیزی که دراین امتحان درنظرگرفته شده، اصل شایسته سالاری است وازجمله نامزدان این بست ها همان کادرهای که شایستگی واستعداد بست هارا داشته باشند، برگزیده میشوند.

روح الامین حبیبی رییس منابع بشری وزارت اطلاعات وفرهنگ به خبرنگارآژانس باخترگفت : دراین امتحان رقابتی که درحضورداشت معین امورجوانان وزارت اطلاعات وفرهنگ، نماینده کمیسیون اصلاحات اداری وخدمات ملکی واعضای کمیته امتحانات، برگزارگردیده است ، 21 بست چهار وپنج معنیت امورجوانان به رقابت گذشته شده است.

وی افزود که دراين بست ها 250  نامزد به رقابت پرداخته اند که ازجمله آنان کسانیکه بلند ترین نمرات را بدست بیاورند، دراین بست ها برگزیده خواهند شد. ختم .

کابل باختر 16اسد 

به اساس معلومات وزارت حج واوقاف به آژانس اطلاعاتی باختر، اوقات افطارامروزوسحرفردای کابل وولایات کشور قرارذیل میباشد:

کابل ، افطار ساعت 52\6 دقیقه شام ، سحر ساعت 35\3 دقیقه سپیده دم .

فیض آباد ، افطار 47\6 دقیقه  شام ، سحر 26\3 دقیقه سپیده دم .

اسعد آباد ، افطار 44\6 دقیقه شام ، سحر 27\3 دقیقه سپیده دم .

جلال آباد ، افطار 47\6 دقیقه  شام ، سحر30\3 دقیقه سپیده دم .

 

 

تالقان ،‌ افطار 51\6 دقیقه شام ، سحر30\3 دقیقه سپیده دم .

لغمان ، افطار48\6 دقیقه شام ، سحر31\3 دقیقه سپیده دم .

پنجشیر، افطار50\6 دقیقه شام ، سحر33\3 دقیقه سپیده دم .

کندز ، افطار54\6 دقیقه شام ، سحر33\ 3 دقیقه سپیده دم .

خوست ، افطار48\6 دقیقه  شام ، سحر 34\ 3 دقیقه سپیده دم .

محمود راقی ، افطار51\6 دقیقه شام ، سحر34\3 دقیقه سپیده دم .

چاریکار، افطار 52\6 دقیقه شام، سحر34\3 دقیقه سپیده دم .

بغلان ، افطار54\6 دقیقه شام ، سحر37\3 دقیقه سپیده دم .

گردیز ،51\6  دقیقه شام ، سحر36\3 دقیقه سپیده دم .

پل علم ، 52\6 دقیقه شام ، سحر 36\3 دقیقه سپیده دم .

میدان شهر، افطار53\6 دقیقه شام ، سحر37\3 دقیقه سپیده دم . 

ایبک ، افطار 47\6 دقیقه شام ، سحر 37\3 دقیقه سپیده دم .

ارگون ، 51\6  دقیقه شام ، سحر 38 \3 دقیقه سپیده دم .

شرن ، افطار53\6 دقیقه شام ، سحر 37\3 دقیقه سپیده دم .

غزنی ، افطار 54\6 دقیقه شام ، سحر 40\3 دقیقه سپیده دم .

بامیان ، افطار57\6 دقیقه شام ، سحر 40\3 دقیقه سپیده دم .

مزارشریف، افطار1\7 دقیقه شام ، سحر40\3 دقیقه سپیده دم .

مقر، افطار 57\6 دقیقه  شام ، سحر 43\3 دقیقه سپیده دم .

شبرغان ، افطار6\7 دقیقه شام ، سحر46\3 سپیده دم .

قلات ، افطار 7 شام ، سحر 48\3 دقیقه سپیده دم .

دایکندی ، افطار4\7 دقیقه شام ، سحر 50 دقیقه سپیده دم .

سپین بولدک ، افطار1\7 دقیقه شام ، سحر 41\3 دقیقه سپیده دم .

تیرین کوت ، افطار4\7 دقیقه شام ، سحر 51\3 دقیقه سپیده دم .

چغچران ، افطار7\7 دقیقه شام ، سحر 51\3 دقیقه سپیده دم .

میمنه ، افطار10\7 دقیقه  شام ، سحر 51\3 دقیقه سپیده دم .

قندهار، افطار5\7 دقیقه شام ، سحر54\3 دقیقه سپیده دم .

لشکرگاه ، افطار 9\7 دقیقه شام ، سحر 59\3 دقیقه سپیده دم  .

قلعه نو ، افطار 16\7 دقیقه شام ، سحر 59\3 دقیقه سپیده دم .

هرات ، افطار 19\7 دقیقه شام ، سحر 3\4 دقیقه سپیده دم .

فراه ، افطار 19 \7 دقیقه شام ، سحر6\4 سپیده دم .

و زرنج ، افطار20\7 دقیقه شام ، سحر 10\4 دقیقه سپیده دم .

کابل باختر15 اسد

اسناد ششصد اثرتاریخی که ازانگلستان برگردانیده شده بود، امروزتوسط مشاورسفارت انگلستان به معین فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ تسلیم داده شد.

به گزارش آژانس باختر، این آثار شامل هشتصد وچهل وسه پارچه میشود که درجریان جنگ های داخلی، ازموزیم ملی کابل به غارت برده شده بود ، توسط  برتش موزيم وپولیس سرحدی انگلستان بدست آمده واخیرآ به کابل برگردانیده شده وبه موزیم ملی انتقال یافته است .

درمحفل تسلیم دهی اسناد این آثارسید مصدق خلیلی معین فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ ضمن آنکه ازهمکاری کشورانگلستان دربرگردانیدن آثارمتذکره به قدردانی یادنموده، گفت کشور انگلستان درسال 2009 نیز 1500 اثرتاریخی را ازآنکشوربه افغانستان برگردانیده بود .

همچنان برتداوم همکاری های انگلستان درزمینه برگردانیدن آثار باستانی افغانستان  تاکید نمود.

همچنان معین فرهنگی وزارت اطلاعات وفرهنگ اسناد آثارمذکوررا به رییس موزم ملی تسلیم نمود.

دراین مراسم مشاورسفارت انگلستان درکابل، دررابطه به چگونگی برگردانیدن این آثارازانگلستان به افغانستان معلومات داده گفت که آثارتاریخی یک کشورنشاندهنده هویت آن کشور میباشد واین آثارغرض حفاظت ونگهداری به موزيم ملي داده شد.

همچنان برهمکاری های بیشترآن کشوربا افغانستان تاکید نمود.

عمراخان مسعودی رییس موزم ملی این  آثار  را که شامل 843 پارچه میشود، مربوط دوره های برونز، یونان باختری، کوشانی، یفتلی وهمچنان دوره اسلامی دانست.

گفتنی است که درجریان جنگ هاي گذشته، اضافه از هفتادهزاراثرباستانی موزيم ملی به غارت برده شده بود وازسال 2007 به این سو حدود 9 هزاراثرازبیرون افغانستان دوباره به کشور برگردانیده شده است