29 دلو 1398

RSS Facebook

اعلانات

خبر های جدید

پوهاند باوری با رییس بنیاد فرهنگی آغاخان دیدارکرد

پوهاند باوری با رییس بنیاد فرهنگی آغاخان دیدارکرد

کابل/۲۸دلو/ باختر پوهاند محمدرسول باوری معین فرهنگ وهنروزارت اطلاعات و فرهنگ...

مردم پل حصار با کمبود مواد خوراکی مواجه اند

مردم پل حصار با کمبود مواد خوراکی مواجه اند

پلخمری/ 28 دلو/ باختر راه های مواصلاتی پل حصار بغلان از...

موافقتنامۀ برق رسانی بدخشان امضاشد

کابل/ 28 دلو/ باختر موافقتنامۀ برق رسانی بدخشان امروز میان شرکت...

Youtube Player

khantry design

اعلانات


سیاسی

كابل 12 سر طان باختر

از جانب زلمي رسوي وزيرامورخارجه پيام تبريكي عنواني هيلري كلنتن وزيرخارجه ايالات  متحده امريكا به مناسبت چهارم جولاي  روزاستقلال آنكشور ارسال شده است.

در پيام گفته شده بهترين مراتب تبريكات وتمنيات صميمانه خويش را بمناسبت چهار جولاي  روز استقلال كشور تان به شما ابراز ميدارم.

امضاي موافقنامه استراتيژيك همكاري هاي درازمدت ميان افغانستان و امريكا يك گام بزرگ ومهم در راستاي استحكام وتحكيم روابط دوستانه موجود محسوب گرديده و آغاز يك مرحله جديد همكاري ميان هردوكشور  مي باشد. با اغتنام از فرصت از زحمات ، مساعدت و همكاري هاي بيدريغ مردم وحكومت ايالات متحده امريكا در قبال افغانستان ابراز امتنان نموده صحت و موفقيت  شما و سعادت مردم ايالات متحده  امريكا راارزو مينمايم.

طبق يك خبر ديگر

از جانب دكتور زلمي رسول وزيرامورخارجه پيام تبريكي عنواني جان برد وزيرخارجه كانادا به مناسبت روز ملي انكشور ارسال شده است.

در پيام ضمن ابراز بهترين تبريكات بر استحكام و گسترش مزيد همكاريهاي متقابل تاكيد گرديده است

كابل12 سرطان باختر

سيمينار سه روزه به منظور آگاهي از قانون اساسي امروز دروزارت احيا وانكشاف دهات داير گرديد.

يك منبع مديريت وزارت احيا و انكشاف دهات  به آژانس  باختر خبرداد، پوهندوي عبد القادر عدالتخواه معاون كميسيون مستقل نظارت بر تطبيق  قانون اساسي در رابطه به اهميت و ارزش قوانين در جوامع بشري و مزايايي قانون اساسي جديد كشور، ايجاد كميسيون ووظايف آن و همكاري آن كميسيون در مورد  آگاهي دهي به كارمندان وزارت خانه هاي، نهاد هاي دولتي و مردم صحبت نموده، خواهان همكاري هاي ادارات دولتي در امر تطبيق قانون  اساسي گرديد.

در كار سيمينار  كه سه روز ادامه مي يابد هفتادتن از كارمندان آن وزارت شركت داشتند.

 

كابل باختر 12  سرطان

جلسه نوبتی شوراي وزیران امروز تحت ریاست حامد کرزی رئیس جمهوري اسلامي افغانستان در ارگ ریاست جمهوری بر گزار گردید.

به اساس معلومات رياست عمومي اداره امور و دارلانشاي شوراي وزيران به آژانس باختر،

 طبق اجندا، وزیر مالیه پیرامون اسناد تهیه شده به کنفرانس توکیو به جلسه معلومات مفصل داده افزود، جمهوری اسلامی افغانستان در کنفرانس توکیو سه سند عمده چون دورنمای استراتیژیک برای ده سال بعد از 2014، چارچوب پاسخگوئی متقابل توکیو و اعلامیة کنفرانس توکیو مبنی بر مشارکت انکشافی برای خود کفائی افغانستان را با خود خواهد داشت.

در مسودة دورنمای استراتیژیک برای ده سال بعد از 2014، بصورت خیلی مختصر از دستاورد های ده سال اخیر و ارایه سند 22 اي برنامه دارای اولویت بسوی خود کفائی به جامعة جهانی یاد آوری و استراتیژی برای رفع خلای مالی طی سالهای (2015 – 2025) به بحث گرفته که در بخش از آن چنین تذکر بعمل آمده است: با وصف آنکه حکومت در جستجوی  کم نمودن مجموع خلا های مالی به گونة مهم از سطح موجوده فیصدی کل تولیدات ناخالص کشور میباشد، ضرورت است تا تمویل کننده گان جامعة جهانی، خلای مالی فیصدی تولیدات ناخالص داخلی را در سال 1394 و  تدریجاً الی سال 1404 نیازمندی تمویل فیصدی تولیدات ناخالص داخلی کشور را مرفوع سازند.

در مسودة چارچوب پاسخگوئی متقابل کنفرانس توکیو، اهداف مشترک انکشافی مشخص گردیده و طرفین در ایجاد یک میکانیزم حسابدهی متقابل کمک ها و مصارف آن به یکدیگر در جهت هر چه بیشتر شفافیت در عمل مکلف خواهند بود. در این طرح جامعة جهانی  تعهد خواهد نمود تا کمک های غیر نظامی خویش را به افغانستان تا سال 2017 به همان پیمانه نگهدارد که در دهه گذشته اعمال نموده اند.

حکومت افغانستان جهت رسیدن به خودکفائی خواهان کمک های دراز مدت جامعه جهانی  میباشد و با اتخاذ این تصمیم، حکومت به صراحت میپذیرد که نیاز برای اصلاحات گسترده در عرصة حکومتداری در سطح ملی و محلی وجود دارد، در عین وقت کمک های جامعه جهانی  نباید با الفاظ بلکه در عمل با اصول موثریت کمک ها سازگار باشد که این تعهدات دو جانبه یک مشارکت نیرومند را بین دولت جمهوری اسلامی افغانستان و جامعه جهانی  ایجاد خواهد نمود و جامعه جهانی  به وعده همنوا ساختن (80) فیصد کمک های انکشافی با اولویت های ملی افغانستان و اجرای حد اقل (50) فیصد کمک های انکشافی از طریق بودجه ملی در ظرف یکسال بعد از کنفرانس توکیو و افزایش فیصدی یاد شده در آینده وفادار خواهد ماند.

وزیر مالیه در اخیر افزود، قرار است اعلامیه مشترک کنفرانس توکیو که در آن  موضوعات پروسه صلح و امنیت، مبارزه در جهت کاهش در تولید و قاچاق مواد مخدر، استراتیژی انکشافی، پروسة بازگشت پایدار مهاجرین، سرمایه گذاری سکتور خصوصی و همکاری اقتصادی منطقوی نیز یاد آوری بعمل آمده است، در ختم کنفرانس به نشر خواهد رسید.

شورای وزیران اسناد تهیه شده به کنفرانس توکیو را مورد تائید قرار داده، وزارت مالیه را موظف نمود تا آنرا طبق تذکر جلسه تصحیح و نهایی نموده و به ریاست جمهوری ارایه نماید.

بعداً وزیر امور مهاجرین عودت کننده گان، اخراج اطفال بی سرپرست افغان زیر سن هجده سال را از کشور های اروپائی به جلسه مطرح و خاطر نشان نمودند، این پروگرام به نام بازگشت اطفال بی سرپرست توسط کشور های سویدن، هالند، ناروی، انگلستان و دنمارک به هزینه دونیم ملیون دالر برای اطفال بین سنین 15 الی 17 ساله تدوین گردیده که شامل پروسه انتقال، اعاشه، اباته، تعلیم و تربیه و کاریابی برای آنها میباشد.

شورای وزیران بعد از بحث همه جانبه وزرای امور خارجه، عدلیه، معارف، کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین و امور مهاجرین و عودت کننده گان را موظف نمود تا طرح متذکره را با درنظرداشت دلایل اخراج آنها از کشور های متذکره مجدداً مورد بازنگری قرار داده، از نتیجه به جلسات بعدی کابینه گزارش دهند.

سپس وزیر امور مهاجرین و عودت کننده گان طرح امور مهاجرت ها در داخل و خارج کشور را به جلسه ارایه نمود که این طرح برای مدت دو سال جهت عودت چهار صد و پنجاه هزار تن مهاجر افغان، بالخصوص از کشور های همسایه به هزینه مبلغ پنج ملیون دالر ترتیب گردیده که توسط کمیسیون موظف به ریاست وزیر عودت مهاجرین و معینان وزارت های ذیربط تطبیق میگردد.

شورای وزیران طرح متذکره را در پرنسیب مورد تائید قرار داده، وزارت های مالیه، امور خارجه و امور مهاجرین و عودت کننده گان را موظف نمود تا مصارف مالی آنرا از منابع تمویل داخلی و یا خارجی تدارک نمایند.

بعداً وزیر صحت عامه گزارش مفصل در مورد پیشرفت عقد قرارداد شفاخانه جمهوریت با نهاد آقا خان را به جلسه ارایه و در مورد میعاد قرارداد، تسلیمی محلقات آن به موسسة آغا خان طالب هدایت شدند که مورد تایید قرار نگرفت. 

شورای وزیران وزارت صحت عامه را موظف نمود تا طرح متذکره را جهت غور و بررسی بیشتر به جلسات بعدی شورای وزیران ارایه نماید.

متعاقباً وزیر زراعت و آبیاری پیشنهاد آن وزارت را مبنی بر اجاره دهی 62 جریب زمین و تاسیسات فارم زراعتی و مالداری گلباغ واقع ریشخور ولایت کابل در بدل حق الاجاره فی جریب سالانه مبلغ سی هزار افغانی بعد از سال چهارم، برای مدت سی سال با شرکت شالیزی فارم که برنده داوطلبی میباشد به جلسه مطرح نمود.

شورای وزیران وزارت زراعت و آبیاری را موظف نمود تا قرارداد متذکره را با شرکت شالیزی فارم طبق تذکر جلسه عقد نماید.

در ادامه جلسه، وزیر مالیه معافیت مالیاتی شرکت ساختمانی ترکی                   (Ahmet Aydeniz Construction Co.Inc) را که ساختمان ترمینال میدان هوایی شهر مزار شریف را با استفاده از کمک های خیریه ابوظبی فند و کشور جرمنی اعمار می نماید به جلسه پیشنهاد نمود.

شورای وزیران معافیت مالیاتی شرکت ساختمانی ترکی را در پرنسیب مورد تائید قرار داده، وزارت مالیه را موظف نمود تا موافقتنامه آن را بعد از طی مراحل قانونی از طریق وزارت امور خارجه به شورای وزیران ارایه نماید.

در اخیر جلسه سه مورد معاهدات بین المللی توسط وزیر امور خارجه به جلسه مطرح که مورد تائید قرار گرفت.

کندز13 سرطان باختر

فرستاده خاص سر منشي  سازمان ملل متحد برای افغانستان درسفربه ولایت کندز گفت که جهان ازبازسازی وتامین امنیت درافغانستان حمایت می کند.

یان کوبشی فرستاده خاص سرمنشی سازمان ملل برای افغانستان دراین سفربا مقامات محلی وبزرگان قومی دیدارکرد .

مبارزه علیه تروریزم ، روند آموزش وتجهیزنظامیان افغان ، تداوم وگسترش برنامه های بازسازی وزیرساختی ازجمله موضوعات مورد بحث دراین دیداربود.

این مقام سازمان ملل ، گفت که آنان به کمک جامعه جهانی همچنان به تلاش های شان برای بازسازی وتامین امنیت کندزادامه خواهند داد.

اوازاقدامات به موقع نیروهای امنیتی دررویداد حمله معترضان به دفترنماینده گی سازمان ملل درکندزابرازقدردانی کرد وگفت که جهان پس ازسال 2014 که ناتوبه حضوردرازمدت نظامی اش درافغانستان پایان می دهد ، نیزافغانان را تنها نه خواهد گذاشت.

محمد انورجگدلگ والی کندزدراین دیدار، تسریع روند بازسازی وساخت زیرساخت ها دراین ولایت را بالای امنیت واقتصاد مردم تاثیرگذارخواند وازسازمان ملل خواست تا پس ازسال 2014 نیزبرنامه های بازسازی درافغانستان را کمک مالی کند.