بازداشت چهارده تن به اتهام عضویت درگروه های تروریستی درشرق کشور

Written by  manager
Rate this item
(0 votes)

شهراسعد آباد ۱ اسد باختر
چهارده تن به اتهام عضویت درگروه های تروریستی درجریان یک رشته عملیات ها و بازرسی وسایط، شب گذشته تا صبح امروز درولایت های کنر، ننگرهار، نورستان و لغمان بازداشت شدند.
یک قومندان ارشد اردوی ملی درشرق کشوربه آژانس باخترگفت که بازداشت شدگان ها ظاهرأ مشغول تدارک حمله های هراس افگنانه بودند.
اوگفت که شماری بازداشت شدگان در نخستین تحقیقات به عضویت درگروه های طالبان و داعش و شرکت در ده ها حمله هراس افگنانه اعتراف کردند.
به اساس گزارش ها ، از نزد بازداشت شده ها چندین جنگ افزار به دست آمده است.ختم/ابوی

back to top